Informácie o cookies

Cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory odoslané webovým serverom do webového prehliadača a lokálne uložené v zariadení užívateľa. Cookies umožňujú serveru identifikovať prehliadač na každej web stránke a zefektívniť užívateľskú skúsenosť. Cookies nepoškodzujú technické zariadenie a neobsahujú vírusy. Zákon povoľuje ukladať súbory cookie na zariadení užívateľa, ak sú nevyhnutné pre prevádzku webovej stránky. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie je potrebný súhlas užívateľa.

Táto web stránka používa nasledovné kategórie súborov cookie:

1. Základné/Funkčné cookies

Funkčné cookies zabezpečujú funkčnosť webovej stránky a tým zlepšujú aj možnosti prezerania internetových stránok, napr. umožňujú užívateľovi realizovať nákup na webovej stránke zapamätaním volieb, ktoré užívateľ vyberá počas prezerania internetovej stránky a ukladať tieto voľby pred realizovaním objednávky.

2. Výkonné súbory cookies

Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako ľudia používajú webovú stránku. Napríklad súbory cookie služby Google Analytics, pomáhajú pochopiť, ako používatelia prichádzajú na webovú stránku prevádzkovateľa, prehliadajú alebo používajú internetovú stránku a upozorňujú na oblasti, v ktorých môže prevádzkovateľ zlepšiť oblasti ako navigácia, skúsenosti s nákupom a marketingové kampane. Údaje uložené týmito súbormi neukazujú osobné údaje, z ktorých môže byť vytvorená identita užívateľa.

3. Permanentné cookies

Permanentné cookies umožňujú zapamätanie informácií a nastavení relevantných pre užívateľa v prípade opätovného navštívenia webovej stránky, napr. tieto cookies sa používajú na zapamätanie hesla a prihlasovacích údajov, voľby jazyka, preferencií v nastavení menu, interných záložiek webovej stránky.