Ochrana osobných údajov

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov povoľuje dotknutá osoba prevádzkovateľovi Jana Jančíková - ECSTATIC, 059 91 Veľký Slavkov 1372, Slovakia, IČO: 507 05 431, číslo ŽR: 740-32884 (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávať tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • adresy
 • e-mail
 • telefónne číslo

alternatívne:

 • názov spoločnosti
 • IČO
 • DIČ

Tieto údaje je nutné spracovať za účelom obchodnej činnosti Správcu. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu neurčitú a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to využitím nástrojov, ktoré Vám ponúkame vo Vašom zákazníckom účte, alebo zaslaním e-mailu, alebo zaslaním listu na kontaktné údaje spoločnosti. Osobné údaje dotknutých osôb sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 1. Poskytovateľ webhostingu WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41  Hluboká nad Vltavou
 2. Platobná brána GOPAY s. r. o., Planá 67, 370 01 České Budějovice
 3. Dodávatelia webových systémov a aplikácií a dodávatelia softwaru
 4. Externí prepravcovia, ktorým sú osobné údaje odovzdávané v rozsahu potrebnom na dodanie tovaru
 5. Spracovatelia účtovníctva

Práva na opravu, vymazanie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosíme, vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať od nás výpis týchto údajov a tieto údaje nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.